DET VI IKKE TALER OM

Nogle ting taler vi ikke om. Det er for svært! Vi synes ikke det kommer andre ved, eller også prøver vi at fortrænge og glemme for at komme videre.

Emner som psykiske lidelser, vold, alkoholisme, sexvaner og sygdom
er tabubelagte. Men også emner som er mere kulturelt baserede, såsom status,
politik og holdninger til aktuelle debatemner, kan holde os tilbage.

Hvorfor er det
vigtigt, at vi taler om tingene?

Selvom det er særligt svært at starte en samtale om et tabubelagt
emne, så handler det som regel om ærlighed og evnen til indsigt i andres liv.
Det bliver sjældent taget ilde op. Og når først der er ”hul på bylden”, kommer
det oftest alle parter til glæde, at tale om tingene og det bliver lettere
fremover.

 

Er vi blevet bedre
til at gøre op med begrebet TABU?

 I dag ser vi masser af reality-TV om skæve eksistenser,
sygdom, mærkelige vaner osv., og læser artikler på nettet og i magasiner om anderledes
mennesker og deres liv. Og det er med til at åbne op for tabuiserede kontekster
og tilmed oplyse.

Et af de største tabu i dag er nok blufærdigheden i forhold til at spørge, når vi står overfor mennesker med f.eks. synlige handicaps – spørge dem om noget vedkommende.