Mental robust

At være mental robust handler om at øge egen selvindsigt og have kendskab til sine styrker og svagheder, samt at kunne bruge dem som redskaber til at tackle hverdagens udfordringer og modgang. Alle kan forbedre deres mentale robusthed og opnå større livskvalitet og flere ressourcer.

Af Annette Eberhardt, læge, Master i Positiv Psykologi og Kognitiv terapeut 

Hvorfor er det en fordel at være mental robust?

At være robust kan både være en mental og en fysisk størrelse. Fysisk robuste mennesker kendetegnes ved f.eks. at være i god fysisk form og ved at have et godt immunsystem. Samtidigt ved vi også, at personer, der dyrker regelmæssig motion, alment er bedre til at klare mentale udfordringer.

Personer, der er mentalt sunde, har generelt et bedre helbred og er mere fysisk robuste. Hvis du ydermere er positiv med en overbevisning om, at du kan overkomme modgang og kriser, så er der evidens for, at du har en lavere risiko for at udvikle og dø af hjertesygdom. De to former for robusthed hænger sammen, forstærker hinanden og giver dig nogle gode kort på hånden til at gå livet i møde.

Hvad betyder robusthed?

Gennem livet vil alle opleve modstand. Du vil møde bump på vejen, hvor nogle vil være hverdagsudfordringer, andre vil være mere alvorlige og kan involvere skilsmisser, stress og fyringer, der kan ændre dit liv.

Mental robusthed er lig med resiliens og stammer fra det engelske ord resilience, der betyder elasticitet eller spændstighed. Hermed menes, at du retter dig ud igen (fra engelsk bounce back), når du har været udsat for modstand. Mental robusthed er en ressource, der hjælper dig til at møde modstand samtidig med, at din handlekraft øges.

At være mentalt robust handler ikke om at være usårlig

Det gælder ikke om at være en superhelt, der altid er glad, aldrig møder stress eller sorg, og på hvem alle negative ting preller af. Essensen er, at du kan møde modgang, tackle den og komme oven på igen uden at knække. Som i en fjeder kan du strække dig eller blive mast sammen, men du retter dig ud og genfinder din balance.

Hvad skal der til for at blive mentalt robust? 

At være mentalt robust er noget alle kan lære. Det er et adfærds- og handlemønster, som du kan tilegne dig – ligesom at træne en muskel. Det tager tid og kræver tålmodighed og vilje. At være mentalt robust indbefatter både det at kunne rejse sig igen oven på modstand, og samtidigt er det en mulighed for personlig udvikling. Modstand kan være svært og indeholde meget smerte, men det behøver ikke at definere dit liv. 

For at øge din modstandskraft og blive mere mental robust er der nogle specifikke områder, du kan træne:

Tænkning og problemløsning

Find din måde at være problemløser på – for at blive det kan du med fordel lære sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd at kende. Ved at være opmærksom på, hvordan de indbyrdes påvirker hinanden, kan du bruge den viden konstruktivt. Hvis du forandrer din måde at tænke på, kan du ændre dine følelser og igen lave om på, hvordan du har det i din krop, og hvordan du handler. 

Kig på om du er god til at se veje ud af problemer eller, om du er tilbøjelig til at være i et bekymringsmode, der fylder hele din tankevirksomhed og blokerer dit udsyn.

Negative tanker og bekymringer dukker op ud af det blå, når du står i en svær situation. Bekymringerne fylder, så der ikke er plads til positive tanker – og de kræver plads, for der skal nemlig tre positive tanker til at erstatte en negativ.

Du skal bl.a. finde ud af, om der er sammenhæng mellem dine bekymringer og virkeligheden, og du skal lære at prioritere og håndtere præstationskrav på en måde, der passer til, hvem du er.

Træerne vokser ikke ind i himlen. Men du baner vejen. Du bliver klogere på dig selv, og den indsigt du opnår vil gøre det nemmere for dig at komme dig oven på en dum dag, en diskussion med kollegaer eller en periode med modvind.

Selvregulering

Begrebet selvregulering dækker både fysisk og mental regulering. At kunne sanse sig selv, mærke og håndtere sine følelser samt sætte ord på dem. Det er ikke ”kæft trit og retning”, men ved at kende dig selv, dine tanker og følelser kan du regulere din krop og dine handlinger.

At lære mindfulness vil give dig nogle meget brugbare øvelser og teknikker til at træne dig selv i at være nærværende og tilstede. Endvidere vil f.eks. bodyscans kunne hjælpe dig til at lære at mærke dig selv og kunne skelne dine fysiske ubehag fra almindelige kropssignaler. Når du mærker dig selv er det lettere at træffe beslutninger, og når du mærker din krop, er det også nemmere at passe på den.

Gennem vejrtræknings- og meditationsøvelser vil du kunne lære at få ro og balance samt gøre dig i stand til at dæmpe uro og rastløshed. Selvregulering handler også om at have ordentlige søvnvaner og få en alsidig kost samt sørge for at få regelmæssig motion.

LÆS OGSÅ: Hvad fylder du dit liv med?

Krop og natur

Naturen har en beroligende effekt på os mennesker, så kom ud og brug den. Gå ture, løb eller sid på en bænk – tag evt. et tæppe med og læg mærke til årstidernes skifte. Mærk duftene og få øje på farverne på træer, blomster, havet, søer, græsplæner, enge og marker.

Træk vejret dybt et par gange hver gang du er ude i naturen og vid, at undersøgelser viser, at naturen har helbredende kræfter.

Styrker

Lær dine styrker at kende og brug dem som vigtige byggesten for dit selvværd og din selvtillid. Ved at vide, hvad du er god til og ved at bruge denne viden konstruktivt, bliver det lettere for dig at opnå dine mål og drømme. Desto bedre du kender dine styrker og bruger dem, desto gladere bliver du.

Hvordan finder man ud af, hvad ens styrker er?

Læg mærke til, hvad der giver dig energi. Hvornår du føler dig ”mest som dig selv”. Hvilke ting, der aldrig står på to-do listen, fordi du allerede har lavet dem. Hvilke aktiviteter du udfører med lethed. Hvilke ting du er god til at fokusere på. Hvilke ting lærer du hurtigt, og hvad taler du om med begejstring, energi og engagement.

www.viacharacter.org kan du tage en gratis test og finde ud af, hvordan styrkerne kendetegner dig.

Ofte er de ting man er bedst til også dem, der gør en glad.

Forskning inden for positiv psykologi viser, at personer, der anvender deres styrker i arbejdssammenhænge, er mere mentalt robuste, oplever mindre stress, føler sig mere engageret i arbejdet og præsterer bedre generelt.

LÆS OGSÅ: Hvorfor er selvværd vigtig?

Relationer

Relationer er vigtig for at blive mental robust. Opbyg venskaber. Skab relationer til medfølende og forstående mennesker, der minder dig om, at du ikke er alene, og som kan bevidne dine følelser og støtte dig, når tingene bliver svære, og livet giver modstand. 

Når udfordringerne kommer, og det gør de for os alle, så del dine problemer med dine venner i stedet for at isolere dig og tag imod hjælp fra de mennesker, der bekymrer sig om dig.

Brug dit netværk – en positiv kommunikation styrker dine relationer, og samtidigt er et godt netværk et plus for din sundhed.

Hvem er jeg?

Hvad karakteriserer dig?
Hvad er dine værdier, drømme og mål? Hvad vil du kæmpe for, og hvor og hvornår skal du give slip?

Når du kender dig selv og står ved, hvem du er, bliver livet lettere at navigere i. 

Positive følelser

Positive tanker giver positive følelser, og positive tanker kan trænes. Har du tendens til at bekymre dig, eller har du katastrofetanker? Prøv at lægge mærke til, hvordan dit tankemønster fungerer. Du kan ikke ændre på, at der opstår et problem, men du kan ændre på, hvordan du opfatter det og handler på det.

Acceptér at forandringer er en del af livet, og der måske er ting, der ikke er opnåelige. Hav i stedet opmærksomhed på de ting, som du kan ændre i stedet for at bruge tiden på at ærgre dig eller bebrejde dig selv.

Øv dig i at være optimistisk, forvent at gode ting sker for dig. Forestil dig, hvad du gerne vil have skal ske og brug tid på det, og lad bekymringer om det, du ikke ønsker, ligge.

Ved du, at der skal tre positive tanker til at erstatte en negativ?

Bliv en positiv tanke-samler.

Fundament

Autenticitet. At være dig og være sikker på, at du er værd at elske. 

Udvikl dit selvværd bl.a. ved at lære dine styrker at kende og vid, hvordan du udnytter styrkerne bedst muligt samtidigt med, at du håndterer dine svagheder, så de ikke tynger dig.

Vov at være sårbar, oprigtig og pas godt på dig selv. Bliv mental robust.

Annette Eberhardt

Uddannet læge, Master i Positiv Psykologi og Kognitiv terapeut 

”Min store interesse er mennesker. Hvordan mennesker fungerer, hvordan vi trives og mere specifikt, hvordan vi kommunikerer og relaterer til hinanden. Helt ned i detaljen – hvordan mennesker tænker, føler og handler.

Gennem årene har jeg professionelt beskæftiget mig med en stor bredde af de kriser og udfordringer, som ethvert menneske kan møde gennem livet.

Jeg har arbejdet som læge i 10 år på hospitaler bl.a. inden for ortopædkirurgi, pædiatri, psykiatri samt intern medicin. 

Gennem 8 år har jeg som afdelingslæge arbejdet med afhængighed og misbrug i rådgivningscentre dels i Københavns Kommune og dels i Frederiksberg Kommune. Mit virke som læge har været grundpillen i mit ønske om at hjælpe mennesker og har åbnet op for mine videreuddannelser inden for det psykologiske felt, coaching, mindfulness, relationer og kommunikation.”

Læs mere på Annette Eberhardt blog!

Du vil måske også kunne lide...