De 6 menneskelige behov

Kend dine behov og skab balance i dit liv

Af Jette Rysgaard

Vi mennesker drives af de samme seks behov; Vished, variation, at føle os betydningsfulde og forbundet til andre, vækst og udvikling. Det er de 6 menneskelige behov, der er drivkræften bag vores adfærd, og vi tilstræber at møde vores behov, så vi har det godt, er tilfredse og føler vi er i balance.

Hvordan vi prioriterer, og hvilken betydning de forskellige behov har for os hver især, er individuelt. Jo bedre du forstår disse behov, jo bedre vil du kunne forstå dig selv og forstå hvorfor du gør, som du gør.

Alle har et til to behov, som de primært drives af. Ved du hvilket behov, der er din primære drivkraft? Det du først pejler efter for at genfinde balance i dit liv? Kender du din partners primære behov? Når vi kender til egne og andres behov, bliver det meget lettere at kommunikere og rumme andre. At pejle efter det der skaber balance i vores liv. Hvornår vi oplever denne balance, er forskelligt fra person til person, men alle mennesker vil søge efter, at de 6 menneskelige behov dækkes i større eller mindre grad. 

Umiddelbart er det jo lige til at gå til. For når du er bevidst om de 6 menneskelige behov, og du mærker en ubalance i dit liv, så vil du kunne justere på disse, således du genfinder balancen. Men hvis du begynder at søge udenfor dig selv for at få dine behov dækket og for at genfinde balancen, gør du dig afhængig af andre mennesker (de skal fixe dig), og du vil få vanskeligt ved at finde tilbage til din balance, da du har givet ansvaret over til andre.

De 6 menneskelige behov betyder:

Vished; 

At du kender dagen, ved hvad der skal ske, at der er en vis form for tryghed, forudsigelighed, sikkerhed og stabilitet. Vi har brug for en følelse af kontrol, for at kunne finde ro i vores hverdag. At vi kan regne med andre og stole på dem. At verden er nogenlunde, som vi forventede. Hvis alt bliver FOR forudsigeligt trækker du mod variation.

Oplever du ubalance og forsøger at få dit behov dækket udefra, kan du få en følelse af at gå i stå, blive bekymret og fuld af angst. Din tillid til dig selv og andre vil mindskes. Du vil føle mistro og skepsis overfor omverdenen. Du får et overdrevet behov for kontrol.

Variation; 

At der er overraskelser, udfordringer og en grad af uforudsigelighed i din hverdag. At hverdagens vished indimellem bliver vendt på hovedet. Bliver der FOR megen variation og uforudsigelighed, vil det skabe frygt. Omvendt vil FOR lidt variation skabe kedsomhed. Ved ubalance vil du mangle indre ro og i stedet blive rastløs. Forsøger du at få dit behov dækket udefra, vil du føle dig rodløs, adspredt og utålmodig.

Betydningsfuld; 

At føle at man har en betydning for andre, at der er brug for en, at man er særlig vigtig, at man er påskønnet. Du vil opleve at være rummelig og føle dig værdifuld som du er. Det kan også handle om, at man har behov for at blive set, hørt, forstået. Eller komme til udtryk ved at have et behov for at skulle præstere, være stræbsom og derved opnå anerkendelse. En anden variant er et behov for at skille sig ud fra mængden fx. ved skarpe holdninger, opsigtsvækkende klædt. Risikoen her er, at skille sig SÅ meget ud, at man oplever en følelse af ensomhed.

Når du oplever ubalance og forsøger at få behovet dækket udefra, vil du ofte overskride dine egne grænser for at få omverdenen til at reagere på dig – komme med feedback. Du vil presse dig selv til at overpræstere for derved at få anerkendelse. Du glemmer at sige nej, og har alt for meget fokus på andre, og tillægger andres mening for stor værdi.

Forbundethed; 

At føle et behov for samhørighed, være en del af et fællesskab. Du føler dig elsket og værdsat. Forbundethed kan både være til naturen, dyr og mennesker. Behovet for at søge sammen omkring noget. Hvis vi er uden selskab kan vi hurtigt føle os ensomme. Så oplever vi ubalance. Du kommer til at tvivle på, om du er vellidt og måske dukker følelsen op i dig, at du er unødvendig og overflødig for fællesskabet. Du vil forsøge at tilpasse dig, hvilket kun forstærker fortvivlelsen.

Vækst og udvikling; 

Når de 4 ovenstående behov er dækket ind, vil der være grobund for vækst og udvikling. Alle mennesker har et behov for dette ellers visner vi. Hvis målet indfries og nye ikke sættes, vil du få følelsen af at være ulykkelig. Ved ubalance vil du søge efter at få dit behov dækket udefra, hvilket vil medvirke til, at du stiller for høje krav til dig selv. Dette kan resultere i, at du udskyder handlinger og standser din indre udvikling.

Du glemmer at reflektere, hvilket kan ende med, at du sætter dig i en situation, hvor du aldrig føler dig klar. Behovet for egentlig udvikling overskygges af dit behov for perfektion.

At bidrage; 

Dette behov opstår også, når de 4 første er i balance; det er her, vi får behovet opfyldt for at bidrage og gøre noget godt for andre. Du er i stand til at inspirere og skabe positive forandringer. At bidrage kan være alt fra at donere en portion penge, til at give en hjælpende hånd. Bringes du i ubalance og forsøger at få dit behov dækket udefra, vil du få en følelse af, at du overser dine egne ressourcer og behov.

Du giver mere, end du får, så du vil opleve det som udbrændthed. Du vil være i tvivl i forhold til, om du er god nok og gør det godt nok. Du glemmer at få slappet af og ladet op, og istedet bliver du insisterende og nemt skuffet. Du vil også kunne føle, at du har og bærer ansvaret for hele verden.

Case fra virkeligheden:

Et ægtepar havde begge at være betydningsfuld, som deres vigtigste behov. De havde begge et behov for at føle sig særlige. Men de var ikke lykkelige sammen, for deres behov blev ikke opfyldt. 

Konen var træt af manden, og hun irettesatte ham ofte, for alt det han ikke gjorde. Manden var træt af konen, fordi hun altid skældte ham ud. Derfor søgte han hjemmefra. Han gad ikke høre på hendes brok. Tilbage stod de begge med en følelse af, at deres partner ikke så dem, som den ener de gerne ville være. Konen, fordi manden aldrig var hjemme. Når han ikke var det, tolkede hun det til, at hun ikke var vigtig for ham. Manden stod med samme følelse, fordi hun altid påpegede hans fejl og mangler, så derfor havde han ikke en særlig betydning for hende. 

Casen viser med al sin tydelighed, at havde de kendt til hinandens behov, og var bevidste om egne, så trak de sig ikke fra hinanden, men istedet ville de bedre kunne forstå partnerens reaktion. Derfor er det vigtigt, at kende egne og andres primære behov for bedre at kunne forstå vores handlinger og adfærd, samt være bevidste om hvordan vi forsøger at få dækket vores behov; 

• Søger du opfyldelse af dine behov udefra eller indefra? 

• Bærer andre ansvaret for at opfylde dine behov eller bærer du selv ansvaret?

Læs også “sæt dig selv først” af Jette Rysgaard

Har du brug for et godt råd så skriv til Jette KLIK HER!

Du vil måske også kunne lide...