Kvinde læser bog

Styrker

Lær at bruge dine styrker fuldt ud

Læge og kognitiv terapeut med speciale i mental robusthed, Annette Eberhardt, guider dig til at forstå, hvordan du kan finde dine styrker og bruge dem positivt.

Af Annette Eberhardt, Master i Positiv Psykologi og Kognitiv terapeut 

En styrke er en medfødt evne for en bestemt måde at handle, tænke og føle på, der for dig er autentisk og energigivende, samt gør det muligt for dig at fungere, udvikle dig og præstere optimalt.

Begrebet styrker stammer fra positiv psykologi, hvor forskere har defineret 24 karakterstyrker, der er fundamentale, universelle og holdbare kvaliteter, og som sammen med elementer fra positiv psykologi kan skabe mere glæde og tilfredshed, større engagement, bedre præstationer og gøre dig bedre i stand til at opnå dine mål.

Styrker og færdigheder er ikke det samme

At være god til at spille håndbold eller at lave mad er færdigheder, som begge er gode at have.

For at finde frem til dine styrker kan du spørge dig selv: Hvad er det, der gør, at jeg er god til at lave mad? Hvilke styrker trækker jeg mon på? Måske er din styrke, at du er nysgerrig, at du vil prøve nyt. Eller at du er kreativ og hele tiden får ideer til nye retter, du skal afprøve.

Forklaringen kan også være, at du øver dig meget, at du bliver ved og fortsætter, selvom alt går dig imod. Så er vedholdenhed nok din styrke, og måske er både kreativitet, nysgerrighed og vedholdenhed blandt dine fem topstyrker.

En styrke er altså mere end det, som vi har talent for eller er gode til. Der er fire begreber, der tilsammen definerer, hvad en styrke er:

De 4 begreber, der definerer styrke

Det er en allerede eksisterende kapacitet – en styrke eksisterer allerede i dig i en eller anden grad. Styrker kan ligge i dvale og være uidentificerede, men kan altid aktiveres, hvis du ønsker det.

Styrken er i dig og er ikke noget, der tilføres udefra. Dine styrkeområder er grundlagt ved fødslen eller i de første leveår, hvilket er ensbetydende med, at din hjerne er prædisponeret både biologisk og psykologisk for hvilke styrkeområder, du har.

Autentisk – når du aktiverer en styrke, er du tro mod dig selv, dine præferencer, værdier og ønsker – du er ”dig selv”. Det grundlæggende i at være autentisk er at være tro mod denne kerne og samtidig udnytte fleksibiliteten i sine styrker.

Energigivende – Når dine styrker er aktiveret, får du mere energi, og du genoplades. At arbejde med dine styrker er mere energigivende end at arbejde med svagheder, og energi er kernen i at være effektiv, produktiv og kreativ, og det gør jo heller ikke noget, at energi typisk også gør, at du har det sjovt.

Optimal ydeevne – Når dine styrker aktiveres, føler du dig engageret og mere i flow. Samtidigt lærer du både hurtigere og mere effektivt på de områder, hvor du har dine styrker. Kendskab til og brugen af dine styrker er nøglen til hurtigere at komme langt og kunne præstere bedre.

Læs også “Hvad fylder du dit liv med”

Kortlægning af styrkerne

Der er umiddelbart to grundlæggende muligheder for at kortlægge dine styrker.

Den ene kortlægger styrkerne via test – en gratis personlighedstest tages på www.viacharacter.org Her får du din personlige Karakterstyrke Profil.

Den anden metode er kvalitativt baseret og lærer dig dine styrker ved, at du skal spotte dem i dine aktiviteter. Tænk f.eks. på nogle situationer/minder, hvor du enten var glad, fuld af energi eller engageret, hvilke aktiviteter var du i gang med? Brugte du dine lederegenskaber, handlede det om retfærdighed eller nærhed til andre? 

En kombination af både test og styrkespotting er det mest optimale og først, når du kan knytte en aktivitet sammen med en eller flere styrker, kan du udnytte den enkelte styrke maksimalt.

Læs også “Hvorfor er selvværd vigtig”

Hvorfor er det vigtigt at kende sine styrker

Styrker kan ses som igangsættere for en udgave af dig selv, hvor du føler dig fuld af drivkraft og energi og har en tro på dig selv og en følelse af autenticitet. Noget du er naturlig god til uden at skulle anstrenge dig og noget, som du nyder at gøre.

Anvender du ikke dine styrker og altså ikke det, du er bedst til, kan du føle dig negativ og utilfreds. Du kan måske føle dig uden formål, og at du ikke udvikler dig og udlever den, du virkelig er.

Når du kender dine styrker, kan du anvende dem aktivt og strategisk, og det vil medføre, at du hele vejen rundt (privatliv/arbejdsliv) vil føle dig mere motiveret, glad og tilfreds. Du vil kunne præstere bedre og desuden have en større modstandskraft mod stress.

Når du har opmærksomhed på dine styrker frem for dine svagheder, bliver du også bedre til at indlære og har mulighed for at opnå større succes.

Styrker viser dig, når du er bedst, og de har endvidere en selvforstærkende effekt – for du bliver mere optimistisk og modig, når du er fyldt med energi og entusiasme.

Studier viser, at mennesker er op til 6 gange mere engagerede i deres arbejde, hvis de får mulighed for at gøre, hvad de er bedst til.

Derudover er der fire væsentlige grunde til at kende sine styrker:

 1. Du får et bedre selvværd
  Når du lægger mærke til, hvad dine styrker er og prøver at udleve dem, oplever du, at du gør det, du er god til, og det du godt kan lide. Du finder ro og mere glæde, og det får helt automatisk dit selvværd til at vokse.
 2. Du bliver bedre til at håndtere modgang
  Ved at være den bedste version af dig selv og beskæftige dig med det, du er bedst til, lægger du en del af fundamentet for at være robust. Når du er tilfreds og ved godt mod, har du en bedre modstandskraft både mod stress og sygdom, men også til at håndtere den modgang, du møder, bedre.
 3. Du får lettere ved at træffe gode valg 
  At vælge bliver meget lettere, når du har et klart billede af dine styrker. Jo bedre du kender dig selv, desto større er chancen for, at dine valg er bygget på et godt grundlag, så du lander med den rette beslutning, hvad enten det gælder job, uddannelse, netværk eller mål.
 4. Du bliver gladere
  Hvis du er optaget af det, du er i gang med, og tiden flyver afsted, uden at du bemærker det, er du i flow. Flow er karakteriseret ved, at du er så opslugt af en beskæftigelse, at du fuldstændig glemmer dig selv og har en intens følelse af mening, tilfredshed og styrke. Disse øjeblikke opstår typisk, når du har mulighed for at bruge dig selv og dine styrker fuldt ud.

Hvem er Annette Eberhardt?

Annette Eberhardt

Uddannet læge, Master i Positiv Psykologi og Kognitiv terapeut 

”Min store interesse er mennesker. Hvordan mennesker fungerer, hvordan vi trives og mere specifikt, hvordan vi kommunikerer og relaterer til hinanden. Helt ned i detaljen – hvordan mennesker tænker, føler og handler.

Gennem årene har jeg professionelt beskæftiget mig med en stor bredde af de kriser og udfordringer, som ethvert menneske kan møde gennem livet.

Jeg har arbejdet som læge i 10 år på hospitaler bl.a. inden for ortopædkirurgi, pædiatri, psykiatri samt intern medicin. 

Gennem 8 år har jeg som afdelingslæge arbejdet med afhængighed og misbrug i rådgivningscentre dels i Københavns Kommune og dels i Frederiksberg Kommune.

Mit virke som læge har været grundpillen i mit ønske om at hjælpe mennesker og har åbnet op for mine videreuddannelser inden for det psykologiske felt, coaching, mindfulness, relationer og kommunikation.”

Læs mere på HER!

Du vil måske også kunne lide...